Mmmm..... cookies...

9. august 2022

Plan for renovering af højhus præsenteret 

Etageplan afdeling 605

Planen for renoveringen i Brøndby Strand Parkerne har ligget stille i nogle år, fordi den skulle vente på nedrivningen af de 5 østligste højhuse. Nu er der atter sat gang i processen med HP4 (Helhedsplan 4), som renoveringen hedder.

I første omgang er det højhusene, der skal renoveres. Derfor var beboerne i Brøndby Boligselskabs afdeling 605 Ulsøparken inviteret til et informationsmøde i Café Perlen den 28. juni 2022.

Mødet var det første i en række møder. På et ekstraordinært afdelingsmøde, der er planlagt til at finde sted i efteråret 2022, skal beboerne stemme om planen for renoveringen af højhuset. Inden da vil der være endnu et informationsmøde.

Renoveringen er stadigvæk under planlægning. Derfor var det ikke alle spørgsmål, der kunne besvares på mødet i juni. I løbet af efteråret 2022 vil flere ting falde på plads, og beboerne får mere information.

På informationsmødet den 28. juni fortalte formanden for Brøndby Boligselskab, Michael Buch-Barnes, om baggrunden for HP4. Arbejdet blev sat i gang for 10 år siden og resulterede i visionen om Grønby Strand. I 2015 sagde et ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 605 ja til at arbejde videre med planen.

Planen har som sagt ligget stille i et stykke tid, og der er også ting, der har ændret sig. Derfor er det nødvendigt at få den godkendt igen.

Claes Helmersen, der er sagsarkitekt fra det rådgivende ingeniørfirma Sweco, fortalte om, hvad der skal ske i lejlighederne i højhuset. Han understregede, at der kan ske ændringer undervejs.

 

Fælles for alle lejligheder i højhuset

Udvendigt:

 • Nye facader
 • Nye vinduer
 • Nyt vinduesparti mod altan
 • Ny glasinddækning på altan
 • Solceller i brystningen på sydsiden

Flere beboere spurgte til adgangen til pudsning af de nye vinduer. Det er noget, der skal tages højde for.

Indvendigt:

 • Nye trægulve (dog linoleum i køkken bortset fra lejlighedstype 2)
 • Nye vandrør (med måler)
 • Nye varmerør (med måler)
 • Nye el-installationer
 • Opdateret behovsstyret ventilationssystem

Derudover afhænger renoveringen af, hvilken lejlighedstype der er tale om. Du kan se de enkelte lejlighedstyper på etageplanen i billedgalleriet over denne tekst. I højhuset i Ulsøparken skal der laves tilgængelighedsboliger i lejlighedstype 1 og 2.

En tilgængelighedsbolig er ikke en handicapbolig, men den tager højde for, at kørestolsbrugere eller gangbesværede kan bo der. De nuværende beboere i lejlighederne kan vende tilbage til dem uden at opfylde særlige krav.

 

Tilgængelighedsboliger (lejlighedstype 1 og 2)

 • Nyt, større badeværelse
 • Nye gulve med niveaufri adgang på altaner
 • Nyt køkken – kun i lejlighedstype 2
 • Ny indgang til soveværelset – kun i lejlighedstype 2

 

Større badeværelser skal sikre, at en kørestol kan komme ind. Der inddrages lidt af stuen i type 1 og gangen i type 2. Det betyder, at der i type 2-lejlighederne også skal laves en ny indgang til soveværelset.

Nogle døråbninger er ikke store nok til kørestole. Der er forskellige muligheder, men man vil gerne undgå at skære i betonen, da det er en dyr løsning.

I lejlighedstype 2 er det desuden nødvendigt at lave nyt køkken, så der kan blive plads til en kørestol. Det er ikke nødvendigt i type 1.

 

Øvrige lejligheder

 • Nyt gulv og nye vægfliser på badeværelset
 • Ny sanitet på badeværelset – f.eks. toiletkumme og håndvask
 • Ny belysning på badeværelset

 

Tidsplan

Det er planen, at Brøndby Boligselskabs 4 højhuse skal renoveres ét ad gangen. Ulsøparkens højhus bliver det sidste i rækken – forventeligt i 2028-2029. Det vil tage cirka 1,5 år at renovere højhuset. Det betyder dog ikke, at der skal arbejdes inde i alle lejemål i så lang tid (se under Genhusning).

Idéen med at tage højhusene ét ad gangen er, at processen kan optimeres, jo større erfaring der er med det arbejde, der skal udføres.

 

Genhusning

Et spørgsmål, der helt naturligt fylder meget blandt beboerne, er, hvad der skal ske med dem, mens det omfattende arbejde står på. På informationsmødet fortalte projektchef Brian Hartmann fra Lejerbo om den strategi for genhusning, man arbejder med. Også her blev det understreget, at den endelige plan ikke er klar endnu og kan ændre sig i forhold til udgangspunktet.

Planen er, at alle beboere i højhuset skal genhuses i et eller andet omfang. I de lejemål, hvor der skal laves tilgængelighedsboliger, vil genhusningen være længere end i de øvrige lejemål.

Genhusningen sker i den periode, hvor arbejdet inde i lejemålet gør det umuligt at bo der. Det vil sige, at beboerne vil opleve renovering af f.eks. facade samt lodrette installationer, mens de er i boligen. Arbejdet med lodrette vand- og varmerør vil kræve adgang til lejemålene i et eller andet omfang.

Meningen er at skaffe genhusningsboliger i Brøndby Boligselskabs egne lejemål så vidt, det er muligt. Der kan også blive tale om at supplere med pavilloner i det grønne område mellem Hallingparken og Ulsøparken.

Genhusningen inkluderer flytning og opmagasinering af ejendele, men beboerne skal som udgangspunkt selv pakke deres ting ned. Der vil dog være individuelle forhold, der kan gøre sig gældende. Nogle har også særlige behov i forhold til genhusning. Det kan f.eks. være i forhold til husdyr og gangbesvær.

Det er meningen, at der skal ansættes en genhusningskonsulent, der skal planlægge genhusningen i detaljer og se på individuelle behov hos de enkelte beboere.

Under genhusningen betaler man sin normale husleje.

 

Huslejen efter renoveringen

Renoveringen er støttet af Landsbyggefonden, der finansierer en stor del af arbejdet via et fordelagtigt lån til afdelingen. Renoveringen er beregnet til at give en gennemsnitlig huslejestigning for lejlighederne i højhuset på 4,6%. Budgettet for renoveringen er lagt i 2019, og derfor er der forbehold for ændringer i den angivne huslejestigning på grund af det ustabile verdensmarked.

Den gennemsnitlige huslejestigning skal fordeles, således at lejemål, der skal være tilgængelighedsboliger, får en lidt højere stigning end de øvrige. Det skyldes, at der skal laves mere arbejde i tilgængelighedsboligerne. Den differentierede stigning vil blive meldt ud i efteråret.